Introduction to the blog Rhyme Chime

Welcome to the blog Rhyme Chime. Here is a brief introduction to the blog Rhyme Chime! Rhyme Chime is an abode for all the readers. पश्चिमेचा सूर्य अस्ताला जात होता. काचेतून सारं जग केशरी रंगाचं दिसत होतं. Coffee mug मध्ये फेसाळलेली coffee होती. आणि ती मात्र पुस्तकात गढून गेली होती. “असं काय आवडतं तुला पुस्तकात…